Unaniem achter motie Hartstikke Sociaal Bokaal

Wilbert van Straaten/ november 19, 2019/ Algemeen, Taalstage/Werk

Tijdens de motiemarkt heeft Krimpenerwaard Intercultureel de Motie ‘Hartstikke Sociaal Bokaal Krimpenerwaard’ ingediend. Deze motie omvat het idee om jaarlijks in de Krimpenerwaard een ondernemer te kiezen die het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de gemeente Krimpenerwaard. Het is uniek in de Krimpenerwaard dat er een motie unaniem wordt ingediend en ook unaniem wordt aangenomen. Het draagvlak voor de uitvoering van de motie is dan ook zeer groot. Maar ook het idee is nieuw voor de Krimpenerwaard.
Stichting Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) heeft als doelstelling om statushouders zo goed mogelijk te laten integreren. Een betaalde baan kan een belangrijke bijdrage hier aan leveren. Maar het ontbreekt deze mensen vaak aan een goed netwerk om dit te realiseren. Daarnaast zijn er tegelijkertijd werkgevers die dringend op zoek zijn naar goede arbeidskrachten. Via een taalstage van KIC kan een werkgever kennismaken met een statushouder met de mogelijkheid om later over te gaan tot een arbeidsrelatie.
In de ingediende motie verzoekt het college om een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee werkgevers en statushouders elkaar zo goed mogelijk leren kennen; hierbij kan gedacht worden aan een banenmarkt, speeddate sessies, taalstage en speciale ondernemersbijeenkomsten.

Share this Post